Profilaktyka i Periodontologia Video

Piezo Scaler

Scaling has never been so comfortable and easy

The W&H piezo scaler with the W&H tips offers you perfect support in the removal of supragingival calculus, plaque and subgingival concretions. The W&H range of tips covers a wide range of applications and facilitates treatment of the patient.

Usuń profil

Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć profil?

Proszę powiedz nam, dlaczego chcesz usunąć profil:

Aktywuj profil

Wciśnij Ctrl + D aby dodać tę stronę do zakładek

Wydaje nam się, że znajdujesz się w ...

W&H Hauptsitz