Opis video

Ten film podsumowuje następujące zagadnienia instrukcji obsługi: kontrola funkcjonalna oleju, płynu czyszczącego, powietrza; postępowanie z instrumentami zakażonymi krwią; czyszczenie urządzenia; wymiana wkładu z płynem czyszczącym; wymiana wkładu z olejem; utylizacja płynów; użycie różnych adapterów i czyszczenie zewnętrznego pierścienia czyszczącego.

czytaj więcej

Usuń profil

Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć profil?

Proszę powiedz nam, dlaczego chcesz usunąć profil:

Aktywuj profil

Wciśnij Ctrl + D aby dodać tę stronę do zakładek

Wydaje nam się, że znajdujesz się w ...

W&H Hauptsitz